Kancelaria Corpus Iuris jest firmą specjalizującą się w zarządzaniu procesami związanymi z dochodzeniem wierzytelności. Pomagamy naszym Klientom odzyskać utracone środki, a osobom, które utraciły zdolność realizacji zobowiązań, pomagamy wyjść z trudnej sytuacji. W codziennej pracy kierujemy się zbiorem zasad i wartości, które tworzą filary naszej firmy.

Przestrzega norm etycznych i zasad współżycia społecznego stanowiących podstawę sukcesu firmy.

Gwarantuje dłużnikom przejrzystość podejmowanych działań.

Zapewnia dostęp do rzetelnej informacji. Proponuje elastyczne warunki spłat zadłużenia.

Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o. istnieje od 2004 r. Początkowo Kancelaria specjalizowała się w obsłudze spraw z sektora B2B, prowadziła działania restrukturyzacyjne, koordynowała postępowania sądowe i egzekucyjne, a także dokonywała wykupów pojedynczych wierzytelności i świadczyła usługę wizji lokalnej.