Kancelaria Corpus Iuris współpracuje z Biurem Informacji Gospodarczej KRD SA. Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczej, od 14 czerwca 2010 roku wierzyciel ma możliwość umieszczania danych o nierzetelnych dłużnikach w bazach informacji gospodarczej.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia reklamacji w przypadku występowania zastrzeżeń dotyczących wierzytelności lub prowadzenia czynności windykacyjnych.

 

Formularz złożenia reklamacji

 

Reklamacje składać można:

  • pisemnie na adres: Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o. ul. Gen. Józefa Bema 83 01-233 Warszawa
  • osobiście, w siedzibie Spółki przy ulicy Gen. Józefa Bema 83 w Warszawie
  • elektronicznie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • telefonicznie pod numerem tel.: (+48) 22 339 68 68; (+48) 22 486 95 55

  

Odpowiedź na reklamację udzielana jest w terminie do 30 dni od wpłynięcia reklamacji.

W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w ww. terminie zostaną Państwo powiadomieni o tym fakcie pisemnie, a reklamacja zostanie rozpatrzona w późniejszym terminie, przy czym nie powinien on być dłuższy niż 60 dni.

 

Jeśli chcą Państwo zwrócić się do Wierzyciela z wnioskiem, proszę pobrać odpowiedni formularz, wypełnić i odesłać.

Formularz aktualizacji danych

Oświadczenie o śmierci osoby zadłużonej

Oświadczenie o sytuacji finansowej i materialnej osoby zadłużonej

Oświadczenie o uznaniu zobowiązania

Wniosek o przesłanie informacji dotyczących zobowiązania

Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty

Wniosek o zwrot nadpłaty

Wniosek o ponowne zawarcie Ugody

Wniosek o przeksięgowanie środków

Pełnomocnictwo do prowadzenia negocjacji w sprawie zobowiązania

 

Wnioski składać można:

  • pisemnie na adres: Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o. ul. Gen. Józefa Bema 83 01-233 Warszawa
  • osobiście, w siedzibie Spółki przy ulicy Gen. Józefa Bema 83 w Warszawie
  • elektronicznie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Corpus Iuris jako serwiser funduszy sekurytyzacyjnych zgodnie z zawartymi umowami o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami, między innymi uprawniona jest do podejmowania czynności związanych z nabywaniem i zbywaniem wierzytelności swoich Klientów.

SZANOWNI PAŃSTWO,
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że uruchomiliśmy Serwis twojaugoda.pl, dostępny pod adresem www.twojaugoda.pl, za pomocą którego mogą uzyskać Państwo informację o propozycji ugody ze strony Wierzyciela.

           W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679).

Kancelaria Corpus Iuris współpracuje z Biurami Informacji Gospodarczej.
Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczej, od 14 czerwca 2010 roku wierzyciel ma możliwość umieszczania danych o nierzetelnych dłużnikach w bazach informacji gospodarczej.